Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 227

W sprawie inwestycji położonej przy ul. Upalnej 36
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 227
Data złożenia 2019-11-25
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Sebastian Jakub Putra

Feedback