[Kadencja 2006-2010] 467

W sprawie
ścieżek rowerowych
Data złożenia
2009-09-07
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 467

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.