,,Upamiętnienie 42 rocznicy powstania NSZZ Solidarność ".

Miejsce zgromadzenia
ul. Lipowa 20 przed tablicą upamiętniającą ofiary stanu wojennego.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
31.08.2022 r. godz. 18.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
31.08.2022 r. godz. 19.30
W sprawie
,,Upamiętnienie 42 rocznicy powstania NSZZ Solidarność ".
Organizator
Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony