,,Upamiętnienie 41 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego".

Miejsce zgromadzenia
Plac przy kościele św. Rocha.
Trasa przemarszu
Kościół Św. Rocha - Lipowa 20 przed tablicą upamiętniającą ofiary stanu wojennego - (zakończenie).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
13.12.2022 r. godz. 19.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
13.12.2022 r. godz. 19.45.
W sprawie
,,Upamiętnienie 41 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego".
Organizator
Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony