,,zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym"

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki (pierzeja zachodnia)
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki (pierzeja zachodnia) - Lipowa - Dąbrowskiego - Poleska - Botaniczna - Dąbrowskiego - Al. Solidarności - Wierzbowa - Antoniukowska - Knyszyńska - Kolejowa - Zwycięstwa - Al. Solidarności - Dąbrowskiego - Al. Piłsudskiego - Sienkiewicza - Legionowa - M. Skłodowskiej-Curie - Liniarskiego - Lipowa - Rynek Kościuszki (zakończenie zgromadzenia).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
24.06.2022 r. godz. 18.15.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
24.06.2022 r. godz. 20.00.
W sprawie
,,zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym"
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony