"Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym"

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki (pierzeja zachodnia)
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki (pierzeja zachodnia) - ul. Lipowa - ul. Częstochowska - Al. Piłsudskiego - ul. Dąbrowskiego - Al. Solidarności - ul. Hetmańska - ul. Kopernika - ul. Składowa - ul. Pogodna - ul. Wiejska - ul. Kaczorowskiego - ul. Legionowa - ul. Skłodowskiej-Curie - ul. Suraska - Rynek Kościuszki (zakończenie).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
28.10.2022 r. godz. 18.15.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
28.10.2022 r. godz. 20.00.
W sprawie
"Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym"
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony