"Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o.

Adres i dane o firmie:

ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok
strona spółki: www.wobi.pl
KRS 0000024985
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa „ Wodociągi Białostockie „ spółka z o.o. jest bieżące zaspakajanie potrzeb gminy Białegostoku i Wasilkowa w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd Spółki w składzie:

  • Beata Wiśniewska - Prezes Zarządu
  • Jarosław Poniatowicz - Wiceprezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci:

  • Jadwiga Alechno
  • Henryk Jakubowicz

Sposób reprezentacji:

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

  • Antoni Zadykowicz - Przewodniczący
  • Monika Miklaszewicz  - Wiceprzewodnicząca
  • Magdalena Waraksa Kulesza - Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel:

Gmina Białystok - 90,26% udziałów spółki (298.849 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Wasilków - 9,74% udziałów spółki (32.231 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

 

Wartość kapitałów w zł na 30.06.2023 roku:

  • kapitał zakładowy 165.540.000 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony