Sporządzanie, wydawanie oraz dowóz posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Sporządzanie, wydawanie oraz dowóz posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
OBU-IV.271.20.2021
Termin składania ofert
2021-10-12
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Elwira Puławska, tel; 85 869 6242, Małgorzata Racewicz, tel; 85 869 6181

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: