Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.48.2019
Termin składania ofert 2019-11-26
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Iwona Sierocka, Elwira Puławska

Feedback