Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Białymstoku, ul. Broniewskiego 1

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Białymstoku, ul. Broniewskiego 1
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.23.2018
Termin składania ofert 2018-07-04
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Piotr Bujko, tel. (85) 869 6851, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. (85) 869 6204
Wykonawca Hydros Plus Tomasz Kulesza, Bohdan 25A, 16-002 Dobrzyniewo Duże
Cena brutto 363 465,00

Feedback