Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3

Przedmiot zamówienia
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-II.271.19.2020
Termin składania ofert
2020-09-30
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Paulina Jedlińska tel. (85) 869 6731, w sprawach proceduralnych: Marek Krawców tel. (85) 879 7237

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.