„Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Białegostoku”

Przedmiot zamówienia
„Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Białegostoku”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-VII.271.2.2020
Termin składania ofert
2020-06-26
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Mateusz Drużba, tel. (85)869 67 77, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. (85) 869 62 04.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.