Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 1550 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 214/20

W sprawie: sposobu wykonania uchwały Nr XXI/337/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Białymstoku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Białymstoku do Zespołu Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku

Nr zarządzenia: 128773

Z dnia: 2020-03-25

Zarządzenie nr 213/20

W sprawie: sposobu wykonania uchwały Nr XXI/338/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4 w Białymstoku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4 w Białymstoku do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 128776

Z dnia: 2020-03-25

Zarządzenie nr 212/20

W sprawie: sposobu wykonania uchwały Nr XXI/339/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 5 w Białymstoku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 5 w Białymstoku do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 128778

Z dnia: 2020-03-25

Zarządzenie nr 211/20

W sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 128780

Z dnia: 2020-03-24

Zarządzenie nr 210/20

W sprawie: sposobu wykonania uchwały Nr XXI/340/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. r. w sprawie założenia XII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku

Nr zarządzenia: 128782

Z dnia: 2020-03-24

Zarządzenie nr 209/20

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2020 r., w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia, pn. Niskobudżetowe projekty osiedlowe

Nr zarządzenia: 128784

Z dnia: 2020-03-23

Zarządzenie nr 200/20

W sprawie: dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok

Nr zarządzenia: 128802

Z dnia: 2020-03-19

Zarządzenie nr 238/20

W sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020 rok

Nr zarządzenia: 238/20

Z dnia: 2020-04-03

Zarządzenie nr 237/20

W sprawie: nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 237/20

Z dnia: 2020-04-02

Zarządzenie nr 236/20

W sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na Prowadzenie klubu sąsiedzkiego przy ul. Barszczańskiej

Nr zarządzenia: 236/20

Z dnia: 2020-04-02

Feedback