Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 1440 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 109/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok położonych w budynkach wielolokalowych w Białymstoku wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 128011

Z dnia: 2020-02-17

Zarządzenie nr 126/20

W sprawie: przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 126/20

Z dnia: 2020-02-21

Zarządzenie nr 125/20

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Nr zarządzenia: 125/20

Z dnia: 2020-02-20

Zarządzenie nr 124/20

W sprawie: w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku w rejonie ul. Ignacego Mościckiego

Nr zarządzenia: 124/20

Z dnia: 2020-02-20

Zarządzenie nr 123/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w budynkach wielolokalowych w Białymstoku wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 123/20

Z dnia: 2020-02-20

Zarządzenie nr 122/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w budynkach wielolokalowych w Białymstoku wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

Nr zarządzenia: 122/20

Z dnia: 2020-02-20

Zarządzenie nr 121/20

W sprawie: w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w budynku wielolokalowym w Białymstoku przy ul. Malmeda Icchoka 19 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

Nr zarządzenia: 121/20

Z dnia: 2020-02-20

Zarządzenie nr 120/20

W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT- 7 przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe

Nr zarządzenia: 120/20

Z dnia: 2020-02-19

Zarządzenie nr 119/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok położonych w budynkach wielolokalowych w Białymstoku wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 119/20

Z dnia: 2020-02-18

Zarządzenie nr 118/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Władysława Broniewskiego 8C w Białymstoku, stanowiącego własność Gminy Białystok, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 118/20

Z dnia: 2020-02-18

Feedback