Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 5183 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 288/23

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 288/23

Z dnia: 2023-03-29

Zarządzenie nr 287/23

W sprawie: wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku na zawarcie umowy najmu

Nr zarządzenia: 287/23

Z dnia: 2023-03-29

Zarządzenie nr 286/23

W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku na rzecz szkół

Nr zarządzenia: 286/23

Z dnia: 2023-03-29

Zarządzenie nr 285/23

W sprawie: stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób Miasta Białystok

Nr zarządzenia: 285/23

Z dnia: 2023-03-27

Zarządzenie nr 284/23

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 3496/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 284/23

Z dnia: 2023-03-27

Zarządzenie nr 283/23

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 1919/08 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzenie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 283/23

Z dnia: 2023-03-27

Zarządzenie nr 282/23

W sprawie: przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 282/23

Z dnia: 2023-03-23

Zarządzenie nr 281/23

W sprawie: przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 281/23

Z dnia: 2023-03-23

Zarządzenie nr 280/23

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i wychowania w 2023 roku

Nr zarządzenia: 280/23

Z dnia: 2023-03-23

Zarządzenie nr 279/23

W sprawie: w sprawie Regulaminu użytkowania elektronicznej portmonetki na Białostockiej Karcie Miejskiej

Nr zarządzenia: 279/23

Z dnia: 2023-03-23

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: