Uchwała nr XIX/299/20

W sprawie
przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020 – 2021
Nr uchwały
XIX/299/20
Data uchwalenia
2020-01-15

Feedback