Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa

Komisja rozpatruje sprawy:

 1. porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta oraz ochrony przeciwpożarowej,
 2. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym organizacji współdziałania z samorządami mieszkańców,
 3. oceny realizacji wniosków i postulatów mieszkańców Miasta,
 4. przekazywania Radom Osiedli składników mienia do korzystania,
 5. opiniowania zmian Statutu Miasta,
 6. herbu, flagi i hymnu Miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 7. ochrony konsumentów,
 8. realizacji zadań dot. funkcjonowania Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej,
 9. opiniowania projektów przepisów porządkowych,
 10. nadawania tytułu honorowego obywatela Miasta,
 11. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 12. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Członkowie Komisji:

 1. Rafał Sebastian Grzyb - Wiceprzewodniczący Komisji
 2. Piotr Jankowski
 3. Paweł Myszkowski - Przewodniczący Komisji
 4. Mateusz Sawicki
 5. Katarzyna Siemieniuk

 

Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Agnieszka Trzeciak, telefon 85 869 6160

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony