Komisja Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia

Komisja rozpatruje sprawy:

 1. działalności ośrodków pomocy społecznej,
 2. ochrony zdrowia,
 3. przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych,
 4. analizy, oceny sytuacji społecznej i bytowej: rodzin, kobiet i dzieci - rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej,
 5. inicjowania i opiniowania programów działań mających wpływ na warunki życia rodzin,
 6. współdziałania z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodzin,
 7. analizy spraw bezrobocia,
 8. promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 9. efektywności pracy gminnych jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Członkowie Komisji:

 1. Alicja Biały - Wiceprzewodnicząca Komisji
 2. Jowita Chudzik
 3. Ksenia Juchimowicz
 4. Tomasz Kalinowski - Przewodniczący Komisji
 5. Karol Konrad Masztalerz
 6. Stefan Nikiciuk
 7. Katarzyna Siemieniuk

 

Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Olga Gierejko, telefon 85 869 6284

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony