Komisja Kultury i Promocji Miasta

Komisja rozpatruje sprawy:

 1. promocji miasta,
 2. kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 3. współpracy z miastami polskimi i zagranicznymi,
 4. ochrony dóbr kultury,
 5. efektywności działania gminnych jednostek kulturalnych,
 6. w zakresie kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Członkowie Komisji:

 1. Katarzyna Ancipiuk
 2. Katarzyna Bagan - Kurluta
 3. Jarosław Grodzki
 4. Ksenia Juchimowicz
 5. Elżbieta Kadłubowska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 6. Zbigniew Tomasz Klimaszewski
 7. Karol Konrad Masztalerz - Przewodniczący Komisji
 8. Marek Stanisław Tyszkiewicz

 

Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Anna Fechner, telefon 85 869 6399

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony