Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 275

W sprawie
Strategii Rozwoju Elektromobilności
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 275
Data złożenia
2020-02-12
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback