Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 263

W sprawie
sytuacji finansowej miejskich spółek komunikacyjnych
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 263
Data złożenia
2020-02-10
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Katarzyna Ancipiuk

Feedback