Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 248

W sprawie
naprawy nawierzchni ul. Szczyglej
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 248
Data złożenia
2020-01-17
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.