Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 242

W sprawie
udzielenia informacji dot. negocjacji w sprawie nabycia do zasobów Gminy Białystok nieruchomości położonej w Białymstoku w obrębie 18 - Pieczurki
Nr interpelacji
[Kadencja 2018-2023] 242
Data złożenia
2020-01-14
Imię i Nazwisko Radnego
[Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback