Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 219

W sprawie linii 108 komunikacji miejskiej
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 219
Data złożenia 2019-11-05
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Marcin Moskwa

Feedback