Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 217

W sprawie
zalesienia terenów zielonych w Białymstoku
Nr interpelacji kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] 217
Data złożenia
2019-11-04
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2018-2023
[Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.