Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 217

W sprawie zalesienia terenów zielonych w Białymstoku
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 217
Data złożenia 2019-11-04
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Feedback