Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 210

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Zwierzynieckiej
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 210
Data złożenia 2019-10-28
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Sebastian Jakub Putra

Feedback