Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 209

W sprawie budowy projektowanej ulicy 5 KD-D na osiedlu Wygoda
Nr interpelacji [Kadencja 2018-2023] 209
Data złożenia 2019-10-28
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Siemieniuk

Feedback