Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1230

W sprawie
żywienia dzieci w stołówkach szkolnych w Białymstoku
Nr interpelacji kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] 1230
Data złożenia
2018-10-16
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2014-2018
[Kadencja 2014-2018] Tomasz Stefan Madras

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.