Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1230

W sprawie żywienia dzieci w stołówkach szkolnych w Białymstoku
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 1230
Data złożenia 2018-10-16
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Tomasz Stefan Madras

Feedback