Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1224

W sprawie budowy ulicy Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
Nr interpelacji [Kadencja 2014-2018] 1224
Data złożenia 2018-10-16
Imię i Nazwisko Radnego [Kadencja 2014-2018] Henryk Dębowski

Feedback