[Kadencja 2006-2010] 644

W sprawie
interwencji Straży Miejskiej
Data złożenia
2010-09-13
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 644

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.