[Kadencja 2006-2010] 611

W sprawie
umieszczania odpowiedzi na interpelacje na stronie Urzędu Miejskiego
Data złożenia
2010-05-31
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 611

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.