[Kadencja 2006-2010] 542

W sprawie
budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Białymstoku
Data złożenia
2009-12-14
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Komaszyło Halina Anna
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 542

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.