[Kadencja 2006-2010] 504

W sprawie
oświaty w Białymstoku
Data złożenia
2009-10-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Bil-Jaruzelski Krzysztof
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 504

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.