[Kadencja 2006-2010] 445

W sprawie
automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej
Data złożenia
2009-05-25
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 445

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.