[Kadencja 2006-2010] 422

W sprawie
bezpieczeństwa mieszkańców Białegostoku podróżujących komunikacją miejską
Data złożenia
2009-03-30
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 422

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.