[Kadencja 2006-2010] 366

W sprawie
wysypiska odpadów komunalnych w Hryniewiczach
Data złożenia
2009-01-20
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 366

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.