[Kadencja 2006-2010] 338

W sprawie
oświetlenia ulicznego, komunikacji miejskiej i zmiany nazwy Kolonii Halickie
Data złożenia
2008-11-24
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 338

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.