[Kadencja 2006-2010] 310

W sprawie
możliwości ustawienia i zamontowania na budynkach, w ścisłym centrum tabliczek z podwójnymi nazwami ulic
Data złożenia
2008-09-29
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 310

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.