[Kadencja 2006-2010] 285

W sprawie
porządku i czystości na ul. Lipowej
Data złożenia
2008-09-08
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Biały Alicja
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 285

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.