[Kadencja 2006-2010] 278

W sprawie
rocznicy nadania praw miejskich Starosielcom
Data złożenia
2008-06-19
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Madras Tomasz Stefan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 278

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.