[Kadencja 2006-2010] 243

W sprawie
handlu w białostockich parkach
Data złożenia
2008-04-21
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 243

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.