[Kadencja 2006-2010] 239

W sprawie
przyśpieszenia budowy kanalizacji i remontu nawierzchni na ulicy Zaściańskiej i Nowowarszawskiej
Data złożenia
2008-04-21
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Nikitorowicz Zbigniew
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 239

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.