[Kadencja 2006-2010] 219

W sprawie
zasadności i kosztów poniesionych w związku z organizacją tzw. „miejskiej ślizgawki”
Data złożenia
2008-03-31
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Kochan Janusz Ryszard
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 219

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.