[Kadencja 2006-2010] 192

W sprawie
wynagrodzenia dyrektora Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
Data złożenia
2008-02-25
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Kusak Włodzimierz Leszek
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 192

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.