[Kadencja 2006-2010] 173

W sprawie
nielegalnego wysypiska śmieci u zbiegu ul. Bednarskiej i ul. Drewnianej
Data złożenia
2007-12-17
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 173

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.