Zawiadomienie z art. 10 Kpa o zgromadzeniu materiałów w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 109/2 w obr. 11

Tytuł
Zawiadomienie z art. 10 Kpa o zgromadzeniu materiałów w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 109/2 w obr. 11
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: