Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr ewid. gr. 70/8 i 70/10 w obr. 20 (Przemysłowy) przy ul. Baranowickiej w Białymstoku.

Tytuł
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr ewid. gr. 70/8 i 70/10 w obr. 20 (Przemysłowy) przy ul. Baranowickiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Specustawa mieszkaniowa

Feedback