Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku

Tytuł Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku
Kategoria Aktualności Informacje

Feedback