Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku

Tytuł
Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Informacje

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.