Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku w rejonie ulic Alei Solidarności i Zwycięstwa

Tytuł
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku w rejonie ulic Alei Solidarności i Zwycięstwa
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback