Informacja o wywieszonym wykazie nr 108/2019

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 108/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 108/2019 dotyczący przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr geod. 1440/2 o pow. 0,0380 ha, położonej w obr. 19 – Skorupy, w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na poprawę warunków zagospodarowania Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 14.11.2019 r. do dnia 5.12.2019 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.