Działalność gospodarcza

E-kolejka - opis procedury

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Zamów Kolejkę przy wybranej sprawie a następnie wybrać dzień oraz godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza, akceptacji warunków rezerwacji i polityki prywatności, system wyśle potwierdzenie rezerwacji wizyty na wskazany adres e-mail oraz sms na podany numer telefonu (tylko na krajowe numery komórkowe).

W wybranym dniu, nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując „48” oraz numer telefonu (podany przy rezerwacji) na monitorze dotykowym automatu biletowego w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 3/5.

Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z procedurą wybranej sprawy.

System rezerwacji wizyt odnotowuje spóźnienie jako rezygnację z umówionej wizyty!


 

jeden złoty ekolejka

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
- rezerwacja internetowa możliwa na najbliższe 14 dni

Lista Spraw - procedury EKolejka

zamów kolejkę

zamów kolejkę

 

Departament Obsługi Mieszkańców
ul. J. K. Branickiego 3/5,
15-085 Białystok
Referat Obsługi Przedsiębiorców
II piętro wejście „P”
e-mail: dom@um.bialystok.pl
fax: 85 869 6124


Składanie wniosków związanych z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz wniosków o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31.12.2011r. przez Prezydenta Miasta Białegostoku na temat przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji przed dniem 01.07.2011r.
pok. 209
tel.: 85 8696143, 85 8696908, 85 8696907, 85 8696287, 85 8696951


Sprawy związane z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie alkoholu
pok. 203, 204
tel.: 85 8696157, 85 8697280, 85 8696255, 85 8696843

Powrót na początek strony