Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana we wpisie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej bądź zawiadomienie o zaprzestaniu działalności

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Działalność gospodarcza

Podstawowe informacje

 1. Dokonanie wpisu w ewidencji jest niezbędne po zaistnieniu następujących okoliczności:
  • rejestracji działalności gospodarczej,
  • zmiany danych w uprzednio dokonanym wpisie,
  • zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności.
 2. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:
  • uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji,
  • uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji,
  • wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

Kogo dotyczy

Osoba fizyczna


Czas realizacji

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
ul. Branickiego 3/5, pokój 209
15-085 Białystok

Uwaga!

Wniosek można złożyć listownie - na podany adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza)


Kontakt telefoniczny

Numery telefonu: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie dotyczącej CEIDG

Formularze na stronie CEIDG


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2296)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: